:(

$valami = null;
$valami2 = null;
$output = $valami . ' ' . $valami2;

if ($output === ' ') {
    please_kill_me();
}